یا علی گفتیم و عشق آغاز شد

سه‌شنبه 8 آذر‌ماه سال 1390


    به نام خداوند کبوتران خونین بال

 

    همیشه از شنیدن نام شهید حس غریبی در وجودم رخنه میکرد.بغضی مبهم به گلویم چنگ می انداخت و احساس شرمساری تمام وجودم را در بر می گرفت.حس میکردم نتوانسته ام در مقابل همه جانبازی و فداکاریهای شهدایی که همه چیزشان را به پای بودن ما فدا کردند حتی ذره ای آنها را بشناسم...هنوز هم این حس همراه من است ...

دلم میخواهد در این خانه مجازی از اسطوره های حقیقی شهرم سخن بگویم.از شهدایی که با بخشش ارزشمندترین دارایی خود یعنی جانشان وطن را از دست درازی دشمنان حفظ کردند و امروز در خاک آرمیده اند..

خداکند لیاقت معرفت آنها را داشته باشیم..

نهاوند یک شهر کوچک در استان همدان است و شهدای بسیاری را تقدیم خاک پاک ایران کرده است و من امروز احساس میکنم به شهرم و شهدای سرفرازش مدیونم پس همه نوشته هایم را تقدیم روح بلند شهدای شهرم میکنم..

به امید حق